DEN KEVIN BLEIWT

DEN KEVIN BLEIWT

Den CA vun der Jeunesse ass frouh matzedeelen, dass den Kevin Sommer säin Kontrakt op der Jeunesse verlängert huët.
 
Merci pour ta confiance!
 
#allezmaer