EIST GOLKEEPSTRIO ASS KOMPLETT

EIST GOLKEEPSTRIO ASS KOMPLETT

Den CA vun der Jeunesse ass frouh matzedeelen, dass den Ailan Halilovic een Kontrakt bei eis ënnerschriwwen huët. Den Ailan huët beim FC Déifferdéng 03 an den Juniors gespillt an mat der 1. Equipe trainéiert. Heen ass vun eisem Projet iwwerzeegt.
 
Eis Golkeeper ginn och dëst Joër vum Christoph Schesniak trainéiert.
 
Merci fir däin Vertrauen Ailan!