ENG PARTNERSCHAFT GEET WEIDER

ENG PARTNERSCHAFT GEET WEIDER

Den CA vun der Jeunesse ass houfreg weider op d‘Firma Asport sports + performance ziëlen ze kënnen. Sie équipéiren déi nächst Joëren eis Equipen an sinn Member vum Pool vun eisen „Main Partner“. Eng ganz Reih Aktiounen sinn schon an der Maach. Mär informéiren Ärch natiërlëch doriwwer.