Kim Kintziger

Kim Kintziger

De Kim wärt och déi nächst Saison fir Jeunesse spillen. Hien huet e Kontrakt fir e weidert Joer ënnerschriwwen.Mär soen him Merci fir seng Confiance.