MERCI EISE BENEVOLEN

MERCI EISE BENEVOLEN

Haut um Dag vun de Benevole wëlle mär net vergiessen, all deene Merci ze soen, déi eiser Jeunesse op déi eng oder aner Art a Weis emmer erëm hëllefen. Ouni si geet et net!
MERCI!
#allezmaer