WICHTEG MATDEELUNG

WICHTEG MATDEELUNG

No enger grëndlecher Analyse vun der Réckronn ass den Conseil d'Administration vun der Jeunesse der Meenung dass eis 1. Ekipp nei Impulser brauch fir den aktuellen negativen Trend ze stoppen.

Dofir ass decidéiert ginn den Sébastien Grandjean vun direkt un als neien Trainer bis un d'Enn vun der Saison anzestellen.

Den Trainer Marc Thomé gëtt fräigestallt, mär soen him a sengem Co-Trainer Denis Pfeiffer Merci fir d'Zesummenaarbecht.  Mär wënschen hinnen alles Guddes fir Zukunft.

#allezmaer