Dennis Besch

Nationalitéit

undefined


Déi lescht Statistiken

Football - 2023/2024

3

0

0

0

1

0

273


Karriär Statistiken

2023/2024

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

3

0

0

0

1

0

273

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined

2022/2023

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

25

1

0

0

1

0

2072

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined

2021/2022

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

1

0

0

0

0

0

90

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined

2020/2021

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

5

1

0

0

0

0

327

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined