Gary Bernard

Nationalitéit

undefined


Déi lescht Statistiken

Football - 2022/2023

15

0

0

0

6

0

806


Karriär Statistiken

2022/2023

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

15

0

0

0

6

0

806

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined

2021/2022

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

1

0

0

0

1

0

10

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined

2020/2021

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

8

2

0

0

1

0

616

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined