Alex De Sousa

Nationalitéit

undefined


Déi lescht Statistiken

Football - 2022/2023

3

0

0

0

0

0

62


Karriär Statistiken

2022/2023

AS La Jeunesse d'Esch/Alzette (undefined M)

Football

#

Spiller

1.

BGL Ligue

3

0

0

0

0

0

62

undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined, undefined = undefined